Product successfully added to your shopping cart

Tấm Panel 666x480 mm

4038074102

Giá: 329,000₫

Tất cả các tấm panel đều có 9-mm lỗ vuông với khoãng cách giữa các lỗ là 38 mm để treo dụng cụ,các loại móc

More details

Định dạng: Tấm panel đục lỗ
Chiều rộng (mm): 666
Chiều cao (mm): 480
Chiều sâu (mm): 18
Số lượng : 1
Trọng lượng (kg): 3
Tất cả các tấm panel đều có 9-mm lỗ vuông với khoãng cách giữa các lỗ là 38 mm để
treo dụng cụ,các loại móc. Tấm panel mã số 74100 và 74102 dùng để treo vào thanh đục
lỗ. Tấm panel 74105 dùng để treo vào tường