Product successfully added to your shopping cart

Máy Lăn Đôi CM240 S 24 Tấn Có Kết Nối

1952057730

Giá: 12,438,000₫

Máy lăn mạnh mẽ để nâng hàng hóa nặng có trọng lượng từ 2 đến 24 tấn. Tất cả đều có mâm tải hàng với bề mặt phủ cao su để bảo vệ hàng hóa khi vận chuyển.

More details

Nhận biết: CM240-N
Tải trọng: 2x12 tấn

Số bánh: 16 bánh

Loại bánh: bánh sắt 85x83
Kích thước LxWxH (mm): 360x220x115
Trọng lượng (kg): 65

Máy lăn mạnh mẽ để nâng hàng hóa nặng có trọng lượng từ 2 đến 24 tấn. Tất cả đều có mâm tải hàng với  bề mặt phủ cao su để bảo vệ hàng hóa khi vận chuyển. Máy lăn đôi được cung cấp theo bộ,bao gồm 2 máy lăn và 2 thanh kéo bằng thép.

CM60-N có thể thiết lập giữa 500 và 1400 mm.
CM60-N and CM240-N có thể thiết lập giữa 720 và 1500 mm.