Product successfully added to your shopping cart

Khung Kệ Cuối 2000x450mm

4050072056

Giá: 1,450,000₫

Dễ dàng lắp ráp các kệ đơn để chứa khối lượng hàng hóa lớn. Dễ dàng và linh hoạt để mở rộng khi cần.

More details

Tên sản phẩm: Khung kệ cuối, 2000x450 mm (Cao x Sâu)


Dễ dàng lắp ráp các kệ đơn để chứa khối lượng hàng hóa lớn.
Dễ dàng và linh hoạt để mở rộng khi cần.
Các bộ kệ phải được bắt vít cố định xuống sàn.
Chốt an toàn để khóa thanh giằng và khung kệ cuối.

Thanh đệm phải được sử dụng ở phía sau khi lắp đứng kệ.
Thanh đệm cho các kệ thông thường phải là 200 mm (Hàng 72.084).
Thanh đệm cho các kệ tải lốp phải là 300 mm (Hàng 72.082).
Khuyến nghị: 3 thanh đệm / khung kệ cuối.
Bu lông và đai ốc không bao gồm với các thanh đệm!