Product successfully added to your shopping cart

Kẹp Nâng Thùng Phuy DN500 500kg

1222054405

Giá: 1,674,000₫

Kẹp nâng thùng phuy, thùng tròn… an toàn và linh hoạt để nâng ngang thùng 210 lít bằng vành nâng hoặc vòng nâng.

More details

Kẹp nâng thùng phuy,thùng tròn… an toàn và linh hoạt để nâng ngang thùng 210 lít bằng vành nâng hoặc vòng nâng.
Thích hợp để di chuyển,nâng hạ thùng tròn/thùng phuy vào pallets,giá kệ, v.v.
Khóa bán tự động.
Kẹp nâng bị khóa ở một vị trí mở /hạ. Khi kẹp nâng nhả hàng, chúng tự động khóa dưới vành nâng trong suốt quá trình nâng hạ. Công suất 500 kg, trọng lượng 5,2 kg.