Product successfully added to your shopping cart

Giá Để Pallet Thùng Phuy Loại 1 Thùng

2311021101

Giá: 15,313,000₫

Choose between nylon 150 mm or rubber 160 mm.

More details

Giá để pallet thùng phuy-loại 1 thùng
Mã số: 2311021101

Khối lượng (L): 100
Số thùng phuy: 1
Chiều dài (mm): 1310
Chiều rộng (mm): 1310
Chiều cao (mm): 750

PHỤ KIỆN: bộ bánh xe:
(2 bánh cố định và 2 bánh xoay)
Lựa chọn giữa bánh nylon 150 mm
hoặc bánh cao su 160 mm.
Bộ bánh xe/nylon = mã số 19030
Bộ bánh xe/cao su = mã số 19031