Product successfully added to your shopping cart

EXI 2200 2200x100x45mm

2520032007

Giá: 4,714,000₫

Càng xe nâng mạnh mẽ để lắp vào xe nâng. Thích hợp với việc sử dụng thường xuyên.

More details