Product successfully added to your shopping cart

Chính sách đổi trả – hoàn tiền hàng hóa

– Áp dụng trong các trường hợp như sau:

+ Trường hợp 1 : quý khách nhận không đúng sản phẩm, Sai thông số kỹ thuật như kích thước, vật liệu ,kiểu dáng, màu sắc.

+ Trường hợp 2 : đối với sản phẩm sai lệch so với thiết kế.

Quý khách có quyền không nhận sản phẩm, đổi trả sản phẩm và được yêu cầu hoàn tiền 100% giá trị hàng hóa mà không mất các chi phí về khấu hao, vận chuyển và các chi phí phát sinh.

Chúng tôi cam kết thực hiện việc : Đổi, thu lại sản phẩm và hoàn tiền ngay khi có sự sai lệch xảy ra.